Back to Work Week – Women’s Edition

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text]Perioada de desfășurare a Campaniei: 25 februarie 2021 – 04 martie 2021

 

ART. 1 – ORGANIZATORUL 

1.1. Organizatorul campaniei promoționale cu premii  “Back to Work Week – Women’s Edition” (in continuare „Campania”) este Urbania Coresi H1 S.R.L., o societatea romaneasca avand sediul social in Bucuresti, Str. Brasov nr. 25, Cladirea de Birouri, etaj 5, camera 14, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5697/2018, cod unic de inregistrare/cod de identificare fiscala RO 39248851, reprezentata de catre D-na. Flavia Fitoiu in calitate de imputernicit; si în calitate de reprezentant legal denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toţi participanții.

1.3. Prin participarea la această Campanie, Participantul declara ca a fost informat despre conținutul regulamentului și ca își exprimă acordul pentru participare. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, fără o informare prealabilă. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei. Orice modificare/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea lor pe pagina de Facebook The Business Factory și pe website-ul https://coworkingbv.ro/.

1.5. Validarea câștigătorilor și oferirea premiilor revine Organizatorului.

 

ART. 2 – DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară online, pe pagina de Facebook și Instagram The Business Factory:

 

“Back to Work Week – Women’s Edition”  se va desfășura în perioada 25 februarie 2021 – 04 martie 2021.

 

ART. 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Back to Work Week – Women’s Edition”

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

 

 • pe pagina web de campanie, la domeniul https://coworkingbv.ro/
 • în urma unei solicitări scrise trimise la adresa strada Turnului nr. 5, clădirea H1, spațiul de coworking.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la campanie numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii in Campanie, au împlinit vârsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

 • angajații societatii Urbania Coresi H1 S.R.L. și ai distribuitorilor acesteia, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
 • angajații societatilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
 • persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)

 

4.3. Nu pot participa la Campanie persoanele care nu parcurg toate etapele comunicate în anunțul de Campanie.

 

ART. 5 – PREMIILE ȘI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR 

5.1. Premiile campaniei sunt următoarele:

5.1.1 Patru locuri gratuite în birourile din cadrul spațiului colaborativ The Business Factory, timp de 7 zile, în valoare de 210 lei fiecare, însoțite de 4 vouchere la masaj de la Biootika în valoare de 100 de lei fiecare și 4 ședințe individuale de consiliere fashion, fiecare în valoare de 300 de lei.

 

Valoarea totală a premiilor este de 2440 lei.

 

5.2 Concursul va începe în data de 25 februarie 2021 prin postarea pe paginile de Facebook și Instagram The Business Factory a anunțului de campanie. Pentru înscrierea la tombolă, participanții trebuie să trimită un comentariu la postarea de concurs, indicând faptul că doresc să se înscrie la acesta, și să eticheteze doi prieteni care ar fi interesați de un loc în spațiul colaborativ.

 

Extragerea câștigătorului se va face prin tragere la sorți prin intermediul platformei tragerilasorți.ro în data de 05 martie 2021 până la ora 20:00. Numele câștigătorilor vor fi anunțate în ziua extragerii pe paginile de Facebook și Instagram The Business Factory.

 

Extragerea va fi realizată utilizând platforma online tragerilasorti.ro, (conform mecanismului descris la art. 6 de mai jos). Premiile vor putea fi revendicate de câștigători începând de luni, 08 martie 2021, la The Business Factory, prezentându-se în intervalul orar 09:00 – 16:00 la fața locului (strada Turnului nr. 5, clădirea H1, spațiul de coworking) în baza unui act care poate certifica identitatea.

 

În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat sau nu își revendică premiul în perioada 08-12 martie 2021, premiul va fi retras.

 

Valoarea totală a premiilor este de 2440 lei (douămiipatrusutepatruzeci lei).
5.3. Desemnarea câștigătorilor premiilor menționate la art. 5.1. se va face în data de 05 martie 2021, prin tragere la sorți, prin platforma www.tragerilasorti.ro. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorii pe paginile de Facebook și Instagram The Business Factory.

5.4. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări. Premiile nerevendicate în săptămâna 08-12 martie 2021 vor fi retrase, iar câștigătorul își pierde dreptul asupra lor.

 

ART. 6 – MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1. Condiții privind înscrierea validă în Campanie

Pentru participarea validă la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.

(2) Participanții vor trimite un comentariu la postarea de concurs de pe paginile de Facebook sau Instagram The Business Factory în vederea înscrierii și vor eticheta două persoane. Extragerile vor fi efectuate în ziua indicată la ART.5.3., iar numele câștigătorilor vor fi publicate în ziua extragerii, cel târziu până la ora 20:00 pe paginile de Facebook și Instagram The Business Factory.

 

Campania este pusă la dispoziția participanților pe paginile de Instagram și Facebook – The Business Factory – https://www.facebook.com/coworkingbv/ și https://www.instagram.com/coworkingbv/, în oricare dintre modalitățile și cu respectarea condițiilor solicitate care sunt prevăzute la Art. 7.1. de mai jos.

 

(3) Participarea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată la Art. 6.2.1. de mai jos.

 1. 2 Modalități de înscriere în Concursul “Back to Work Week – Women’s Edition”

6.2.1. “Back to Work Week – Women’s Edition” se va  desfășura în perioada 25 februarie 2021 – 04 martie 2021, perioadă în care doritorii pot participa la Concurs, accesând pagina de Facebook – https://www.facebook.com/coworkingbv/ sau  de Instagram – https://www.instagram.com/coworkingbv/, atunci când este efectuată postarea de concurs. Participanții vor urma pașii de mai jos:

Vor trimite un comentariu la postarea de concurs, indicând faptul că doresc să participe la tragerea la sorți pentru câștigarea unui loc gratuit într-un birou din spațiul de coworking, timp de o săptămână. În plus, vor eticheta doi prieteni care ar fi interesați de un loc într-un spațiu de coworking.

 

6.2.2. Participanții “Back to Work Week – Women’s Edition” vor primi premii conform stocurilor descrise în articolul 5.1.

6.2.3. Orice încercare de fraudare se va solda cu eliminarea participantului/participanților în cauză din Campanie, fără ca Organizatorul să fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil.

6.2.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare.

 

ART. 7 – CONDIȚII DE VALIDARE 

7.1 Condiții de validare a participării

Pentru ca o participare să fie luată în considerare în Campanie, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Participantul să îndeplinească dreptul de participare de la Art. 4
 • Participantul trebuie sa acceseze campania “Back to Work Week – Women’s Edition” pe pe pagina de Facebook sau Instagram The Business Factory și să respecte mecanismul de înscriere în concurs. 

Extragerile vor fi efectuate în ziua indicată la ART.5.3, iar numele câștigătorului va fi publicat în data de 05 martie 2021, cel târziu până la ora 20:00, pe paginile de Facebook și Instagram The Business Factory.

 

ART. 8 – PREMII ACORDATE

8.1 Numărul total de premii este conform stocului descris în articolul 5.1.

8.2. Pentru a primi premiul, un participant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă domiciliul sau reședința în România;

– să fi implinit varsta de 18 ani, cel tarziu la data începerii Campaniei;

– să îndeplinească criteriile menționate la articolul 4.

8.3. Premiile vor putea fi revendicate în săptămâna 08-12 martie 2021, câștigătorii prezentându-se la The Business Factory (strada Turnului nr. 5, clădirea H1, spațiul de coworking) și prezentând un act de identitate.

8.4. În cazul în care câștigătorii nu își vor revendica premiul în termenul prevăzut, organizatorul are dreptul sa raporteze premiile pentru un alt concurs, să efectueze o altă extragere sau să acorde premiul rezervelor extrase prin platforma tragerilasorti.ro. Premiile neacordate ca urmare a invalidării câștigătorilor vor rămâne în proprietatea Organizatorului.

8.5. Fiecare premiu câștigat se poate acorda o singură dată.

 

ART. 9 – TAXE ȘI IMPOZITE 

9.1 Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

ART. 10 – LIMITAREA RĂSPUNDERII 

10.1 Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

10.2 Organizatorii Campaniei promoționale nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promoționale cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG 99/2000 aprobată prin legea nr. 650/2002.

10.3 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

10.4 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit;
 2. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;
 3. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiției sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiției. Participanții vor pune la dispoziția Organizatorului datele de contact relevante (numele, prenumele și numărul de telefon mobil, opțional) în vederea extragerii și validării premiilor.

 

ART. 11 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

11.1. Urbania Coresi H1 S.R.L. prelucrează în calitate de operator datele cu caracter personale furnizate de participanți în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare în prezenta secțiune “Operatorul”).

11.2. În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) adresa de email;

(iv) număr de telefon (optional).

11.3. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea:

(i) organizării și desfășurării Campaniei;

(ii) desemnării și validării câștigătorilor;

(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

11.4. Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului.

11.5. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite angajaților și colaboratorilor Organizatorului, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

11.6. Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Operator timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 60 de zile de la încheierea Campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora.

11.7. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană. Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-un email la adresa rent@coworkingbv.ro sau cu o cerere scrisă la Urbania Coresi H1 S.R.L., Str. Brașov nr. 25, Clădirea de Birouri, etaj 5, camera 14, Sector 6, București.

11.8. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/ sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului, în scopul participării la Campanie, identificării si validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.

 

ART. 12 – ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ 

12.1 Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

12.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

12.3 Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

 

ART. 13 – LITIGII 

13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

13.2 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

 

ART. 14 – ALTE CLAUZE

14.1 Deciziile Organizatorului privind promoția sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

14.2 Premiile neacordate sau nerevendicate pentru o perioada mai mare de 7 zile vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

14.3 Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al Campaniei.

14.4 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

 

Organizatorul:

URBANIA CORESI H1 S.R.L.

Prin împuternicit,

Flavia FIȚOIU[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Act adițional nr. 1

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

“Back to Work Week – Women’s Edition”

Autentificat prin incheierea de Autentificare nr. ………. din data de ……… de Biroul Notarial …………………

Campania promoționala cu premii “Back to Work Week – Women’s Edition” (in continuare „Campania”) este organizata si desfășurata de către societatea Urbania Coresi H1 S.R.L., o societatea romaneasca avand sediul social in Bucuresti, Str. Brasov nr. 25, Cladirea de Birouri, etaj 5, camera 14, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5697/2018, cod unic de inregistrare/cod de identificare fiscala RO 39248851, reprezentata de catre D-na. Flavia Fitoiu si in calitate de Organizator a decis modificarea Regulamentului Oficial, în următoarele condiții:

Având în vedere dreptul Organizatorului prevăzut de Art. 1.4. din Secțiunea 1, de a modifica sau schimba Regulamentul, fără o informare prealabilă, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Concursului, orice modificare/completări aduse prevederilor Regulamentului fiind cuprinse în acte adiționale si comunicate către public prin publicarea lor pe pagina de Facebook – The Business Factory.

Regulamentul se modifică astfel:

A. Se modifică Art. 6 punctul 6.1. Condiții privind înscrierea validă în Campanie, astfel:

6.1. Condiții privind înscrierea validă în Campanie

Pentru participarea validă la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.

(2) Participanții vor trimite un mesaj privat pe paginile de Facebook sau Instagram The Business Factory în vederea înscrierii. Extragerile vor fi efectuate în ziua indicată la ART.5.3., iar numele câștigătorilor vor fi publicate în ziua extragerii, cel târziu până la ora 20:00 pe paginile de Facebook și Instagram The Business Factory.

Campania este pusă la dispoziția participanților pe paginile de Instagram și Facebook – The Business Factory – https://www.facebook.com/coworkingbv/ și https://www.instagram.com/coworkingbv/, în oricare dintre modalitățile și cu respectarea condițiilor solicitate care sunt prevăzute la Art. 7.1. de mai jos.

(3) Participarea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată la Art. 6.2.1. de mai jos.

 

B. Se modifică Art. 6 punctul 6.2. Modalități de înscriere în Concursul „Back to Work Week – Women’s Edition”, astfel:

6.2. Modalități de înscriere în Concursul “Back to Work Week – Women’s Edition”

6.2.1. “Back to Work Week – Women’s Edition” se va desfășura în perioada 25 februarie 2021 – 04 martie 2021, perioadă în care doritorii pot participa la Concurs, accesând pagina de Facebook – https://www.facebook.com/coworkingbv/ sau de Instagram – https://www.instagram.com/coworkingbv/, atunci când este efectuată postarea de concurs. Participanții vor urma pașii de mai jos:

Vor trimite un mesaj privat pe pagina de Facebook sau Instagam The Business Factory, indicând faptul că doresc să participe la tragerea la sorți pentru câștigarea unui loc gratuit într-un birou din spațiul de coworking, timp de o săptămână.

6.2.2. Participanții “Back to Work Week – Women’s Edition” vor primi premii conform stocurilor descrise în articolul 5.1.

6.2.3. Orice încercare de fraudare se va solda cu eliminarea participantului/participanților în cauză din Campanie, fără ca Organizatorul să fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil.

6.2.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare.

 

C. Prezentul Act Adițional face parte din RegulamentuI Campaniei, pe care îl completează în consecință, restul dispozițiilor acestuia rămânând neschimbate.

 

Prezentul Act Adițional a fost semnat și autentificat în prezența unui Notar Public într-un exemplar original și mai multe copii duplicat.

 

Organizatorul:

URBANIA CORESI H1 S.R.L.

Prin reprezentant,

Flavia FIȚOIU[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Close
Close

Felul cum simțim definește stilul cum muncim. Și trăim zi de zi.

Contact us